Sluiten
Header image

Winkels geven betere info over slimme apparaten

15 oktober 2020

Consumenten worden beter geïnformeerd over updates bij aankoop van een slim apparaat. Dit zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de winkels hierom had verzocht. Zo wil de ACM voorkomen dat mensen apparaten kopen die door het achterwege blijven van updates al snel onveilig worden.

De ACM ziet dat de grote winkelketens bol.com, Coolblue en MediaMarkt consumenten die online een ‘slim’ apparaat willen kopen vooraf beter informeren over software-updates, bijvoorbeeld hoe lang consumenten in ieder geval updates zullen krijgen, wat de frequentie van de updates is en wat voor soort updates de consument mag verwachten. Dit maakt dat de consument deze informatie kan meewegen in zijn aankoopbeslissing. Dit is belangrijk, omdat ‘slimme’ apparaten zonder updates onveilig en soms zelfs onbruikbaar worden. De ACM heeft grote online aanbieders van ‘slimme’ apparaten hierop aangesproken. De ACM is positief over de stappen die bol.com, Coolblue en MediaMarkt hebben gezet.

Belang
Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten vóór de aanschaf van een ‘slim’ apparaat weten hoe het is geregeld met de updates. De consument moet deze informatie voor de aankoop van de verkoper krijgen. Dit is wat we willen zien, ook bij andere online aanbieders. Wij zijn blij dat steeds meer verkopers het belang hiervan inzien.”
Consumenten moeten voordat zij een aankoop doen, geïnformeerd worden over belangrijke eigenschappen van het product. Bij slimme apparaten moeten consumenten in het bijzonder weten wat het product doet, of het kan ‘samenwerken’ met andere apparaten, hoe het is geregeld met software-updates, of je andere diensten nodig hebt om het apparaat te kunnen gebruiken en hoe het zit met het gebruik van gegevens van de consument. Fabrikanten die de apparaten leveren moeten deze informatie beschikbaar stellen voor verkopers, die op hun beurt consumenten moeten informeren.

Inventarisatie
Eind 2019 kondigde de ACM aan na te gaan in hoeverre online aanbieders deze informatie verstrekken. Uit deze inventarisatie bleek dat grote aanbieders van consumentenelektronica hun klanten hierover onvoldoende informeerden. De ACM heeft hen hier vervolgens op aangesproken. Drie grote aanbieders, bol.com, Coolblue en MediaMarkt, hebben inmiddels de informatie op de productpagina’s van een groot aantal slimme apparaten uitgebreid en verbeterd. Coolblue gaf al informatie bij meer traditionele ‘slimme’ producten, zoals tablets en smartphones, en geeft deze informatie nu bij meer producten. De ACM juicht dit toe en ziet dit als een stap in de goede richting die ook nog door andere partijen gezet moet worden. Er loopt daarom nog onderzoek naar een ander bedrijf.