Sluiten
Header image

Ombudsman vraagt politie terughoudend te zijn met taser

19 mei 2020

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept de politie op het stroomstootwapen terughoudend en zorgvuldig te gebruiken. Dit naar aanleiding van twee klachten die hij daarover kreeg. De politie zegt dat de aanbevolen maatregelen intussen zijn doorgevoerd.

De klachten hadden betrekking op de inzet van het wapen in een GGZ-instelling. De taser werd onder andere ingezet tegen een demente patiënt van 73 jaar. Ombudsman Van Zutphen benadrukt dat de politie zich moet realiseren dat de taser geen wondermiddel is en grote gevolgen heeft voor mensen die ermee ‘onder controle’ worden gebracht. Hij komt daarom met richtlijnen voor ‘een rechtmatige en behoorlijke inzet’ van het stroomstootwapen. Daarin staat onder andere dat politieagenten goed getraind moeten zijn en de gezondheidsrisico’s kennen. Ook moeten zij de inzet goed voorbereiden en vooraf het doelwit over het gebruik van het stroomstootwapen informeren.

Eerder genomen maatregelen
De politie zegt de aanbevelingen en richtlijnen van de Nationale ombudsman te zien als steun in de al eerder genomen maatregelen rond het gebruik van het stroomstootwapen. Volgens portefeuillehouder Frank Paauw zijn die inmiddels doorgevoerd. “Politiemensen gebruiken het stroomstootwapen zodat zij kunnen afzien van zwaardere geweldsmiddelen. Dreigen met het wapen is meestal voldoende. Zij zijn steeds beter in staat om ook dit geweldsmiddel zo effectief en veilig mogelijk in te zetten.” Na een uitgebreide pilotevaluatie zijn volgens hem aanbevelingen gedaan waarop de politie na de zomer 2018 al maatregelen heeft genomen.

Opleiding uitgebreid
Zo is de opleiding uitgebreid van twee naar drie dagen, wordt er kritisch gereflecteerd op lastige inzetsituaties en is het juridisch kader aangescherpt. Ook is het wapen technisch gereguleerd, waardoor nog bewuster en meer gedoseerd stroom kan worden toegediend. Monitoring laat zien dat het stroomstootwapen meer terughoudend en zorgvuldiger wordt ingezet door de agenten die nog over het stroomstootwapen beschikken, aldus de politie. Verder is er uitgebreid onderzoek geweest door het WODC naar de gezondheidsrisico’s van de inzet van het stroomstootwapen, waaruit bleek dat er geen (extra) risico bestaat voor kwetsbare groepen.

 

bron: beveiligingsnieuws.nl