Sluiten
Header image

Nog altijd is er veel mis met de ‘sleepwet’

9 september 2020

De twee jaar geleden ingevoerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten leidt volgens de Volkskrant nog steeds tot wrevel binnen de politiek. Andersom vinden de inlichtingendiensten zelf dat de wet hen veel te veel beperkt. Die zoeken daarom de grenzen op, wat volgens toezichthouder CTIVD risico’s geeft op onrechtmatig handelen. Bijvoorbeeld in de omgang met zogenoemde bulkdatasets. Daarbij worden in de praktijk ook gegevens verwerkt van duizenden mensen en bedrijven die nergens van worden verdacht.

Sleepnet
Overigens is voor zover bekend het ‘sleepnet’ nog niet ingezet. Dan worden willekeurig grote hoeveelheden communicatie onderschept op zoek naar verdachte indicatoren. Zo’n actie is echter complex en kostbaar en de telecomproviders staan bepaald niet te springen om er aan mee te werken. Daar komt bij dat de meeste criminelen dit risico ook wel beseffen en daarom gebruik maken van versleutelde communicatie, die zelfs door de AIVD nauwelijks te kraken is. Toch willen de inlichtingendiensten deze methode wel toepassen. Ze verwachten zo criminele netwerken in kaart te kunnen brengen en bepaalde patronen te kunnen opsporen. De toezichthouders willen echter niet dat dit gebeurt zonder dat vooraf een beargumenteerde selectie wordt gemaakt. Ook willen zij dat de inlichtingendiensten vooraf toestemming vragen als zij het internet willen scannen. De AIVD en MIVD vinden dat echter ten koste van hun slagkracht gaan. Er is nu een evaluatiecommissie ingesteld, die de Wiv onderzoekt, maar die commissie wordt een gebrek aan technische kennis verweten. De kennis die er al is, zou afkomstig zijn van een medewerker van de AIVD die de aanvragen schrijft die de toezichthouders moeten beoordelen. De AIVD zou hierdoor een te grote invloed kunnen hebben op het resultaat van de evaluatie.